Column Caresse Mercalina

Column Caresse Mercalina

 

Huil niet.

De week begon zo goed. Zo triomfantelijk. Toen Hij Jeruzalem binnenreed. De menigte om Hem heen had een bijzondere energie. Ze liepen voor Hem uit en achter Hem aan en riepen: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen.  De menigte voelde de liefde. Ze ervoeren dat er iets bijzonders aan de hand was. En Jezus reed de stad Jeruzalem binnen en de menigte kwam in rep en roer en ze vroegen zich af: wie is dit. En werd geantwoord: Dit is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea.

Terwijl de week vervolgde, voelden de discipelen zich goed. Jezus had alles onder controle en zij hadden het gevoel dat ze alles aankonden. Later die week begonnen de voorbereidingen voor Pascha. Het Joodse offerfeest Pascha. Dit is het feest waarmee de Joden de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van slavernij herdenken. Pascha is tevens de aanduiding voor het paaslam dat tijdens dit feest werd geslacht. Wisten zij veel dat Jezus gelijk zou staan aan het lam dat voor onze zonde geslacht zou worden? En ze vierden het avondmaal samen met Jezus. En binnen 24 uur zou alles voor hen veranderen. “Niet mijn wil, maar wat U wilt moet gebeuren”. 10 woorden. We kunnen ons bijna niet voorstellen hoe Jezus zich gevoeld moet hebben toen Hij aan het kruis hing. En zelfs de natuur begreep dat er iets bijzonders aan het gebeuren was. Het werd donker en de vogels hielden op met zingen. Alsof alles voor een korte tijd helemaal stilstond. “Vader, vader, waarom hebt Gij mij verlaten.” Die leegte, die pijn, de lijdensweg, die eenzaamheid. Daarna volgde een aardbeving. Hoe moet dat geweest zijn voor de mensen die stonden te kijken aan de voeten van Golgotha, aan de voeten van het kruis. Het levenloze lichaam van Jezus werd van het kruis gehaald en gewikkeld in doeken van zuiver linnen. En Jezus werd in het graf gelegd dat afgesloten werd door een grote, zware steen. Hij lag daar de hele zaterdag. Op zondagochtend ging de vrouwen naar het graf kijken. Daar stond een engel die tegen hun zegt: u hoeft niet bang te zijn, ik weet dat u Jezus zoekt, maar Hij is niet hier. Hij leeft zoals Hij dat heeft voorspeld. Kijk zelf maar waar Hij heeft gelegen. Het is ook bijna alsof hij tegen de vrouwen zegt: Jullie hoeven niet te huilen, Jezus is niet dood, Hij leeft. Dit is voor mij een van de mooiste gebeurtenissen van het hele evangelie. Dit is waar het om draait.

 

Pasen gaat niet alleen over het lijden en sterven van Jezus. Pasen gaat ook over zijn opstandig. Waarmee Hij heeft bewezen boven de dood te staan. Jezus staat boven alles. Onze verheven Heer. We hoeven niet verdrietig te zijn om het lijden. We hoeven niet te huilen, Jezus is weer opgestaan. Huil niet, Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft zijn bloed vergoten voor jouw overtredingen. En door zijn striemen ben jij genezen. Huil niet, Jezus is opgestaan. Huil niet, Jezus is niet dood. Hij leeft. Wanneer jij jouw levensweg bewandelt, maak je dan geen zorgen. Hef je hoofd omhoog. En wanneer jouw situatie uitzichtloos lijkt, huil dan niet. Wees niet bedroefd. Jezus heeft de dood overwonnen en dat is het bewijs dat hij elke situatie aan kan. Huil niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com