Column Open deuren en ramen

Column Open deuren en ramen

Open deuren en ramen.

Wat kan het weer vlug omslaan De hele dag is het prachtig zonnig weer maar dan ineens steekt de wind op. Zomaar vanuit het niets komt de wind en wakkert aan tot een stevige bries. Je sluit de deuren en ramen van je huis.

“En plotseling kwam er vanuit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten”. Zo staat het in de Handelingen 2, het verhaal dat vorige week zondag overal op de wereld is gelezen.

Acht weken geleden met Pasen ging het erover dat de volgelingen van Jezus zich bevend van schrik opgesloten hadden in hun huis, de deuren en de ramen potdicht. Uit angst staat er dan telkens bij (Joh.20:19) Jezus moest toen als het ware nog in een ander graf doordringen, het graf van hun angst.

Toen kon het Pasen worden. Want Pasen is niet alleen opstanding uit Jezus’graf, het is ook opstanding uit ons graf. Waar mensen niet langer neerhurken in de ban van hun angst, gebeurt opnieuw wat Johannes al met Pasen vertelde: Jezus komt door de gesloten deuren en ramen van onze huizen binnen.

Wij mensen kunnen ons vaak verstoppen, in ons huis, in ons levenshuis. We verbergen ons in grote woorden of gewichtigdoenerij. Adam is er al mee begonnen om zich te verstoppen. Hij verstopte zich voor God. En dat was uit angst. Hoe komt hij uit zijn angst vandaan? Wie doet er een deur, een raam open? Wie zoekt hem weer op? God roept hem: “Adam waar ben je?” En Adam komt tevoorschijn.

Waar God komt, waar de Geest van Jezus Christus komt, gebeuren er geweldige dingen. Daar komen mensen weer tevoorschijn, Gods Geest opent deuren en ramen zodat er iets nieuws kan beginnen.

Gods Geest opent de deuren en ramen van jongeren die belijdenis van hun geloof willen afleggen. Ook in deze tijd worden jonge (en ook oude) mensen bevrijd van hun angst, van hun twijfel, van hun worsteling soms ook, en worden ze door de Geest geleid, vrijmoedige getuigen van het werk van de Here Jezus in hun leven. Van Zijn genade, van Zijn vergeving, van Zijn liefde.

Sinds Pinksteren zet de Geest van God steeds deuren en ramen open. Soms gebruikt Hij daar andere mensen voor, soms doet Hij het zelf.

Veel mensen hebben iets met een psalm, met een lied. Als je het geluk hebt vroeger op school psalmen en liederen uit je hoofd te hebben geleerd heb je een voorsprong. Het gaf niet als je niet alles snapte. Stop maar in je rugzak.

Ik las het verhaal van een ziekenhuispredikant die bij een gemeentelid op bezoek kwam. Hij moest een ingrijpende operatie ondergaan en vertelde hoeveel spanning dat opriep, dat hij er wakker van lag. “Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar opeens was die psalm in mijn gedachten, het ging er niet meer uit weg”. “Welke psalm was dat?” vroeg de predikant. Tot zijn verrassing begon het gemeentelid in het bed te zingen, zachtjes maar toch hoorbaar.

“Wat deze God is onze God, Hij is ons deel ons zaligst lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden”. “Ik snap het niet” zei de man, “maar ik werd er rustig van en heb goed geslapen”. “U weet niet waar het vandaan kwam?” zei de predikant. “U hebt het opgeborgen in een laatje diep in uw hart, misschien al als kind, en vannacht heeft de Geest van God het eruit gehaald om u te bemoedigen, te troosten”. “U had uw eigen kleine Pinksteren vannacht”.

Soms is het de Geest van God Zelf die een deur, een raam open doet. Laten we Hem uitnodigen in ons leven zodat Hij woning kan maken in ons hart.

Door: Peter Riemens
Bron:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com